1
Aage Gram, lærer på Vojens Borger- og Realskole fra 1955, var meget interesseret i Vojensegnens historie. 
Han var i mange år formand for Vojens Turistforening og samlede her lokalhistorisk materiale om Vojens-
egnen i kælderen på Povlsbjerg Plejehjem.

Lærer Jan Barasinski, ses her ved det arkivskab som Lokalhistorisk Arkiv for Vojens kommune havde stående i kælderen på Povlsbjerg Plejehjem

I 1985 var han den 22. januar med til at stifte Lokalhistorisk Forening for Vojens Kommune, og Vojens Turistforenings samling overgik til Lokalhistorisk Arkiv.
Det første bestyrelsesmøde blev afholdt den 28. januar 1985, og bestyrelsen konstituerede sig som følger: Formand Kurt Jespersen ; næstformand Flemming Anker, Jegerup ; kasserer L.H.Hansen;
sekrætær Jan Barasinski, øvrige bestyrelsesmedlemmer Agnes Svendsen, Vojens; Laurids Lund, Over Jerstal; Chr. Mikkelsen Hammelev. Arkivleder Chresten Madsen, Skrydstrup

I 1985 flyttedes arkivmaretialet fra kælderen til et loftsrum hos P. J. Schmidt, Danmarksgade 8. Lokalhistorisk Forenings første arkivlokale i 1985

 

 

 

Fra venstre: Solvej Kjær Olesen, Elva Hansen, Chresten Madsen arkivleder og Birgitte Mouritsen 

2