b2253Det daglige arbeje skulle passes - arkivleder og arkivmedarbejderne skulle på kursus, kasserne skulle på plads, afleveringerne skulle sorteres og registreres, bøger skulle studeres m.m. Jo der er rigeligt at se til 

De frivillige medarbejdere, Vojens, undervises i manuelregistrering og arkivering af Ester Feddersen, Tinglev. Siddende fra venstre: Elva Hansen, Birgitte Mouritsen, og yderst til højre arkivleder Chresten Madsen.
Arkivhylderne bliver hurtigt fyldt op. b2253 Registreringsaften på Lokalhistorisk Arkiv
Registreringsaften på Lokalhistorisk Arkiv.
Kurt Jespersen, Solvej Kjær Olesen, Mariane Friis med Thøger Kloster og Gertrud Lund går på jagt efter oplysninger i bøgerne
Arkivet har modtaget en stor aflevering fra firmaet UNION Betonvarefabrik A/S.- 66 kasser til opbevaring og udstilling en del af materialet ses her klar til registrering
Selv loftsbjælkerne må efterhånden udnyttes 

 

b2256b3349b6868b6885b6889