PARKERINGSFORHOLD PÅ DANMARKSGADE 16 I VOJENS

 P-pladsen på Danmarksgade 16 er for tiden ikke brugbar, idet den er gravet op med henblik på asfaltering af arealet.

Vi har derfor lavet en aftale med naboen CIMBRIT, således at gæster til Generalforsamlingen torsdag den 27. februar 2020 med begyndelse kl. 19.00 kan benytte arealet umiddelbar vest for den nuværende P-plads.

Herfra skal lyde en stor tak til CIMBRIT for at stille arealet til rådighed, således at alle gæster har meget kort afstand til Den store Sal i Danmarksgade 16.

På gensyn torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.00.

Annonce

Dagsorden

  1. Valg af dirigent. (Må ikke være medlem af bestyrelsen).
  2. Formandens beretning; herunder foreningens virke i det forløbne år, samt planlagte            aktiviteter.
  3. Arkivlederens beretning; herunder arkivets virke i det forløbne år.
  4. Kassererens beretning; herunder godkendelse af foreningens reviderede regnskab.
  5. Behandling af indkomne forslag; der er ikke kommet forslag til behandling.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af formand, bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleant            (Valg gælder for 2 år. Revisorsuppleant- dog kun 1 år).

            Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:

             Else Hansen - Modtager genvalg

             Børge Bryld - Modtager genvalg

             Leif Petersen - Modtager genvalg

             Linda Søegaard - Modtager genvalg

            Valg af 1 bestyrelsessuppleant:

             Else Petersen - Modtager genvalg

            Valg af 1 revisor:

             Mogens Larsson - Modtager genvalg

            Valg af Revisorsuppleant:

             Theodor Schmidt - Modtager genvalg.

       8. Eventuelt.

 

Sønderjysk humor


Et ca. 60 minutters foredrag med sønderjyske anekdoter, personlige oplevelser af morsomme / pinlige begivenheder, sønderjyske specialiteter og andet godt fra vores alt andet end kedelige udkant.
En informativ og uhøjtidelig introduktion til Sønderjylland.

 

 

Læs mere: Generalforsamling...