Solvej Kjær Olesen    35 år 01.01.2020

Birgitte Mouritsen      35 år 01.01.2020

Jes A. Ratzer            20 år 01.01.2020

Jens Simonsen         10 år 12.01.2020

 

Foto kommer senere