egnenomkringvojens

I 1977 udkom bogen ”Egnen omkring Vojens - en sønderjysk kommunes historie i tiden indtil 1964” skrevet af studielektor dr. phil. H.V. Gregersen.
Den 11. maj 1977 var det 75 år siden, P.J. Schmidt åbnede sin butik i Vojens. Det ønskede direktør Ludv. O. Schmidt at markere ved at sikre, at Vojens og egnen fik sin egen historiske beskrivelse, og han håbede, at bogen ville interessere mange og måske give stødet til, at andre ville arbejde videre med egnens historiske fortid.
Forfatteren har i sit forord til bogen givet sin forklaring på et spørgsmål, han ofte har fået stillet: Hvad skal vi egentlig med historien? Han skriver, at historien, forstået som viden om fortiden er et helt naturligt behov, der, hvis det bliver tilgodeset på behørig vis, er med til at give menneskelivet større indhold og mere fylde. Ved at sætte sig ind i sin egen fortid, vil blikket blive åbnet for så meget, som eller forblev upåagtet, og man vil uvilkårligt føle sig i nøjere samklang med det sted, hvor man har fundet sit hjem. Alt det, der omgiver ens dagligdag, vil forekomme langt rigere og frodigere, end man havde anet. Han skriver videre, at skildringen af Vojens-egnens historie ikke kan medtage alle lokalhistoriske detaljer, men at han søger at fortælle væsentlige dele af Sønderjyllands-historien på grundlag af det historiske stof, der er knyttet til egnen.
Det er kun udviklingen frem til 1864, der bliver behandlet, men han håber, at andre senere vil tage fat på at beskrive tiden efter 1964.
Med bogen ”Vojens viser vejen” må vi sige at det, han håbede, er sket.

Bogen, der koster 100 kr. pr. stk., kan købes på Lokalhistorisk Arkiv for Vojens-området, hvor der er åbent hver tirsdag 19.00-21.00 og torsdag 14.00-16.00

img466 Small

Steffen Kristian Steffensen er født den 30. september 1897 som søn af gårdmand Bertel Steffensen og hustru Jensine Marie Christensen i Ulfborg. I 1918-19 var han elev på Danmarks eneste vinterlærerseminarium i Staby. Han havde den sidste tid været skolens eneste elev, så i 1920 blev seminariet nedlagt.

Den 13. september 1923 blev han ansat som enelærer ved Ålkær skole, Nustrup sogn, frem til 1953, hvor skolerne i Nustrup sogn blev samlet i Fællesskolen for Nustrup sogn. Steffensen fulgte med til den nye skole og fortsatte her som overlærer, til han gik på pension i 1965. Han døde i Nustrup den 15. december 1976 og er begravet på Nustrup kirkegård sammen med sin hustru Marie født Pedersen og deres søn Jørgen, der døde i 1944, 11½ år gammel.

I bogen ”Nustrup sogn” skriver han bl.a. i forordet fra april 1971:
Som grundlag for nærværende beretning om Nustrup sogn er for det første anvendt den sidste udgave af ”Trap: Danmark” og 13. hæfte af Poul Nedergårds : ”En dansk præste- og sognehistorie” , - men især lærer L.P. Nørgårds lille bog ”Fra Nustrup sogn (1902)”.
Desuden retter han en tak til de, der har støttet ham økonomisk og med oplysninger. Han er af den mening, at hans personlige kendskab har været en stor hjælp nu, hvor han har været i sognet i næsten 50 år.
Foruden ovennævnte bog har Steffen Steffensen bl.a. udsendt en snes jyske digtsamlinger.

Bogen kan købes på Lokalhistorisk Arkiv for Vojens-området for 100 kr. pr. stk.
Arkivet har åbent hver tirsdag 19 - 21 og torsdag 14 - 16.

FamiliehistorieHelga Margrethe Paulsen der boede Adelvej 26, Klejnbjerg, Bæk fortæller i bogen om sin opvækst, ungdom, arbejdsliv og alderdom.
Bogen der på en levende måde beskriver tiden fra før 1.verdenskrig til nu kan købes på Lokal Historisk Arkiv for Vojens-området..
Pris: 250 kr.

Helga Margrethe Paulsen er født den 25.marts 1913 i Friskær ved Branderup, datter af landmand Carl Andersen og hustru Nicoline Margrethe.
Den 12.november 1933 blev hun gift med Jens Friedrich Paulsen født Hövedsgaard den 14.juli 1910 søn af Christine f.: Hövedsgaard, der 1914 blev gift med husmand Anders Paulsen "Pughøj" ved Toftlund. Jens blev 1917 adopteret af Anders Poulsen.

Efter brylluppet boede familien mange forskellige steder, før de i 1936 flyttede til Bækskov Station. Jens havde nu sin egen lastbil og kørte bl.a. mælk til Gram og Jegerup.
Familien flyttede senere til Jegerup Frihed og boede her i en lejlighed, der ikke var stor nok til en familie, der nu bestod af forældrene og fem børn, så 1943 købte de huset Klejnbjerg/Adelvej 26.
Jens fortsatte med at køre mælk og alt forefaldende - også under krigen.

I 1946 fik Helga kørekort - og hun kørte bil til 2008, hvor hun var blevet 95 år.
Juleaften 1955 brændte huset - men de fik det bygget op igen. Firmaet udvidedes, og sidst i 1950érne havde Jens 6 biler. Alle drengene Gunnar, Henry, Vagn og Flemming har alle hjulpet til med at køre, og i 1980 overtog Flemming vognmandsforretningen, der da bestod af 5 lastbiler.

Firmaet omdøbtes til Vognmandsfirmaet Flemming Paulsen, der i dag har 20 biler kørende.
Helga og Jens fik 9 børn : Gunnar i 1932 - Henry i 1934 - Emma Irene i 1935 - Inger Margrethe i 1937 - Vagn i 1941 - Ninna i 1943 - Ruth Birgit Nicoline i 1946 - Solveig i 1948 og Helge Flemming i 1949.
Jens døde 1993 og Helga døde den 25.maj 2012, 99 år gammel. Hun nåede at fortælle om sit lange liv, fejre sin 99 års fødselsdag, men ikke udgivelsen af bogen.

dvdDVD - Motiverne er en serie billeder på 246 stk. - postkort fra alle hjørner af Vojens by, - Vojensgård og Billundgård. Endvidere 24 stk. mærkater – nødpenge – receptkuverter. Motiverne giver en god illustration af den udvikling, som er sket i byen gennem de første 120 år af byens historie.
Pris ved køb på arkivet er 130 kr. - ved forsendelse er prisen 130 kr. + porto.

Bogen Vojens viser vej 2VOJENS VISER VEJEN
”Byen Vojens gemmer en spændende historie. Den begyndte i 1864, da en jernbanestation blev anlagt på den bare hede. Kromænd, handlende og håndværkere strømmede til, og et bysamfund voksede frem. Byen blev trafikknudepunkt med mange tyske embedsmænd og bane- og toldfunktionærer. Stationsbyen voksede, mens resten af Sønderjylland stagnerede”
Sådan skriver dr. phil. Lars N. Henningsen, der i samarbejde med bl.a. medarbejdere fra Lokalhistorisk Forening for Vojens-området har stået for udvælgelse og redigering af bogens tekster og billeder.
Bogen kan købes ved henvendelse på Arkivet, så længe lager haves.
Danmarksgade 16, Vojens
Prisen for bogen er 200 kr.
Medlemmer af Lokalhistorisk Forening for Vojens-området kan købe bogen for 150 kr.
(Prisen gælder kun for 1 bog pr. medlemsnummer)