Velkommen til Lokalhistorisk Arkiv

Velkommen til Lokalhistorisk Arkiv for Vojens-området 

Arkivet har til opgave at indsamle, at ordne, registrere og opbevare samt at formidle historisk kildemateriale, der på forskellig vis kan oplyse om området og dets beboeres virksomhed i fortid og nutid.

Danmarksgade 16 til hjemmesideLokalhistorisk Arkiv for Vojens-området drives af Lokalhistorisk Forening for Vojens-området, stiftet d. 22.januar 1985.
Medlemskab af foreningen - incl. foreningens årbog - er 100 kr. pr. husstand / virksomhed.

Har du/I lyst til at blive medlem af foreningen, så kontakt arkivet.
Arkivets adresse : Danmarksgade 16, Vojens           Arkivleder: Agnes Svendsen.    

 

Lokalhistorisk Forening for Vojens-området afholder ordinær generalforsamling.

Torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.00 på Danmarksgade 16

                                Dagsorden:

                                1.   Valg af dirigent

                                2.   Formandens beretning

                                3.   Arkivlederens beretning

                                4.   Kassererens beretning

                                5.   Behandling af indkomne forslag

                                6.   Fastsættelse af kontingent

                                7.1 Valg af formand

                                7.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

                                7.3 Valg af 1 bestyrelsessuppleant

                                7.4 Valg af 2 revisorer

                                7.5 Valg af 1 revisorsuppleant

                                8.   Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 9. februar 2017                                        Se mere på www.vojens-arkiv.dk