Velkommen til Lokalhistorisk Arkiv

Velkommen til Lokalhistorisk Arkiv for Vojens-området 

Arkivet har til opgave at indsamle, at ordne, registrere og opbevare samt at formidle historisk kildemateriale, der på forskellig vis kan oplyse om området og dets beboeres virksomhed i fortid og nutid.

Danmarksgade 16 til hjemmesideLokalhistorisk Arkiv for Vojens-området drives af Lokalhistorisk Forening for Vojens-området, stiftet d. 22.januar 1985.
Medlemskab af foreningen - incl. foreningens årbog - er 100 kr. pr. husstand / virksomhed.

Har du/I lyst til at blive medlem af foreningen, så kontakt arkivet.
Arkivets adresse : Danmarksgade 16, Vojens           Arkivleder: Agnes Svendsen.    

 

Lokalhistorisk Forening for Vojens-området informerer: 

Det var første gang at frivillige fra Lokalhistorisk arbejde i Haderslev Kommune var inviteret med til Haderslev Kommunes Talent-og frivilligheds Award, der blev afholdt i Haderslev Idrætscenter. 

Award-festen hædrede hele 11 jubilarer fra Lokalhistorisk Forening for Vojens-området. De 11 jubilarer har tilsammen ydet en stor og frivillig indsats på hele 205 år.               Det er simpelthen imponerende. 

På billedet - fra venstre - ses Birgitte Mouritzen (30 års jubilæum), Johannes Jespersen (20 års jubilæum), Else Petersen (20 års jubilæum), Preben F. Nørup (15 års jubilæum), Agnes Svendsen (25 års jubilæum). Knud Kristensen (10 års jubilæum) og Solvej Kjær Olesen (30 års jubilæum). 

Yderligere 4 jubilarer, som desværre ikke er med på billedet, blev hædret; nemlig Bent Juhl Lund (20 års jubilæum), Jes A. Ratzer (15 års jubilæum), Birger Thomsen (10 års jubilæum) og Lene Marker Nørup (10 års jubilæum).

Herfra skal lyde et stort TILLYKKE med hædringen og samtidig tak for rigtig mange års frivillig indsats for det lokalhistoriske arbejde i Vojens-området

 

LFV-Jubilarer - Award 2018 - 6. april 2