Hvordan fungerer Arkivet?

Lokalhistorisk Arkiv for Vojens-området er foreningsdrevet, og alle medarbejderne på Arkivet er frivillige, der bruges deres erfaring og viden i betjeningen af de besøgende på Arkivet.

Registreringsgruppen på Arkivet består af 21 frivillige medarbejdere: Agnes Svendsen (arkivleder), Birgitte Mouritsen, Solvej Kjær Olesen, Jes A. Ratzer, Ydun Ritz, Birger Thomsen, Lene Marker Nørup, Preben F. Nørup, Mariane Reinholdt Friis, Jakob Kramer Hero, Hans Muurmann, Johannes Jespersen, Else Hansen, Else Petersen, Bent Juhl Lund, Elinor G. Kristensen, Per G. Kristensen, Børge Bryld, Mogens Kirchner Larsson, Else Weber  og Jens Simonsen.

Arkivet har sine samlinger (arkivalier, billeder, kort m.m.) registreret i edb-systemet Arkibas 5, der bruges landsdækkende af 550 lokalhistoriske arkiver, og det er nu muligt at se, hvad de forskellige har registreret på www.arkiv.dk

Hvad er Arkivet interesseret i at bevare?

B6868vep

Et lokalhistorisk arkiv er et sted, hvor man tager vare på lokalt arkivmateriale. Arkivet har til opgave at indsamle, at ordne, registrere og opbevare samt at formidle historisk kildemateriale, der på forskellig vis kan oplyse om området og dets beboeres virksomhed i fortid og nutid.

Læs mere: Hvad er Arkivet interesseret i at bevare?