damga

Vojens

Starten i Danmarksgade 8 1985 - 1986. Foreningens stiftelse og det første år i Danmarksgade 8. I Vojens Turistforening havde man i 1970èrne tænkt på, at der burde være en lokalhistorisk forening for Vojens, og selvom tiden ikke var moden til det, startede…
Torningm

Tørning Mølle

Herredsfoged Holms Hus 1986 - 1993. Det viste sig hurtigt, at pladsen i Danmarksgade 8 ikke slog til, så man kunne ikke sige nej, da man fra den selvejende institution Tørning Mølle fik tilbudt vederlagsfrit at kunne få brugsret i 5 år over et lokale på…
møllerenshus

Tørning Mølle

Møllerens Hus 1993 - 2008 Den 26. november 1993 blev der, i forbindelse med Turistforeningens årlige julemesse, afholdt en lille reception for en indbudt kreds for at markere, at Lokalhistorisk Arkiv var flyttet til Møllerens Hus i lokale 6 på 1. sal og med…
danmarksgade16

Vojens

Danmarksgade 16, fra 2008 Så lykkedes det! I april 2008 blev der holdt et møde, hvor der foruden Lokalhistorisk Forening for Vojens-området var deltagelse af De Blå Spejdere, Tørning Mølle Spillene og Skovbørnehave