De frivillige medarbejdere, Vojens, undervises i manuelregistrering og arkivering af Ester Feddersen, Tinglev. Siddende fra venstre: Elva Hansen, Birgitte Mouritsen, og yderst til højre arkivleder Chresten Madsen.
Arkivhylderne bliver hurtigt fyldt op. b2253 Registreringsaften på Lokalhistorisk Arkiv
Registreringsaften på Lokalhistorisk Arkiv.
Kurt Jespersen, Solvej Kjær Olesen, Mariane Friis med Thøger Kloster og Gertrud Lund går på jagt efter oplysninger i bøgerne
Arkivet har modtaget en stor aflevering fra firmaet UNION Betonvarefabrik A/S.- 66 kasser til opbevaring og udstilling en del af materialet ses her klar til registrering
Selv loftsbjælkerne må efterhånden udnyttes 

 

b2256b3349b6868b6885b6889

damga

Vojens

Starten i Danmarksgade 8 1985 - 1986. Foreningens stiftelse og det første år i Danmarksgade 8. I Vojens Turistforening havde man i 1970èrne tænkt på, at der burde være en lokalhistorisk forening for Vojens, og selvom tiden ikke var moden til det, startede…
Torningm

Tørning Mølle

Herredsfoged Holms Hus 1986 - 1993. Det viste sig hurtigt, at pladsen i Danmarksgade 8 ikke slog til, så man kunne ikke sige nej, da man fra den selvejende institution Tørning Mølle fik tilbudt vederlagsfrit at kunne få brugsret i 5 år over et lokale på…
møllerenshus

Tørning Mølle

Møllerens Hus 1993 - 2008 Den 26. november 1993 blev der, i forbindelse med Turistforeningens årlige julemesse, afholdt en lille reception for en indbudt kreds for at markere, at Lokalhistorisk Arkiv var flyttet til Møllerens Hus i lokale 6 på 1. sal og med…
danmarksgade16

Vojens

Danmarksgade 16, fra 2008 Så lykkedes det! I april 2008 blev der holdt et møde, hvor der foruden Lokalhistorisk Forening for Vojens-området var deltagelse af De Blå Spejdere, Tørning Mølle Spillene og Skovbørnehave