arkivet front

Hvordan fungerer Arkivet?
Lokalhistorisk Arkiv for Vojens-området er foreningsdrevet, og alle medarbejderne på arkivet er frivillige, der bruger deres erfaring og viden i betjeningen af de besøgende på arkivet.

Registreringsgruppen på Arkivet består af:

 • Agnes Svendsen (arkivleder) - 74 54 19 41
 • Birgitte Mouritsen – 21 76 05 75
 • Solvej Kjær Olesen – 24 42 42 67,
 • Jes A. Ratzer – 29 67 00 14, 
 • Birger Thomsen – 23 21 97 81,
 • Mariane Reinholdt Friis – 42 27 33 30,
 • Jakob Kramer Hero – 41 97 39 71,
 • Hans Muurmann – 21 83 67 88,
 • Johannes Jespersen – 74 50 78 10,
 • Else Hansen – 40 94 99 39,
 • Else Petersen – 27 63 42 05,
 • Bent Juhl Lund – 60 21 49 38,
 • Elinor G. Kristensen – 30 91 31 10,
 • Per G. Kristensen – 20 52 11 47,
 • Børge Bryld – 23 27 42 36,
 • Mogens Kirchner Larsson – 61 45 36 11,
 • Linda Søegaard – 30 32 36 34,
 • Ulla Hansen – 21 44 08 84
 • Jens Simonsen– 50 50 96 03

Arkivet har sine samlinger (arkivalier, billeder, kort m.m.) registreret i edb-systemet Arkibas 5, der bruges landsdækkende af 550 lokalhistoriske arkiver, og det er nu muligt at se, hvad de forskellige har registreret på www.arkiv.dk
Hvad er Arkivet interesseret i at bevare?
Et lokalhistorisk arkiv er et sted, hvor man tager vare på lokalt arkivmateriale.
Arkivet har til opgave at indsamle, at ordne, registrere og opbevare samt at formidle historisk kildemateriale, der på forskellig vis kan oplyse om området og dets beboeres virksomhed i fortid og nutid.

Hvad indsamler Arkivet?
Lokalhistorisk Arkiv for Vojens-området modtager gerne, hvad privat personer og foreninger har af historiske materialer. Det kan være protokoller, dokumenter, fotografier, tegninger, lydbånd, film eller lign.


Hvad er Arkivet interesseret i?
• Personlige dokumenter, der beskriver en person og dennes liv, f.eks. svendebreve, fødsels- og dåbsattester, anbefalinger, breve.
• Regnskabsbøger, forhandlingsprotokoller m.m. fra handels-, håndværks- og industrivirksomheder.
• Materialer om stiftelser, legater, hjælpeorganisationer og andre private foreninger.
• Materialer fra foreninger - politiske foreninger, interesseforeninger, idrætsforeninger, kulturforeninger m.v.
• Skøder, forsikringer, bygningstegninger, byggesager, kort m.v.
• Billeder, postkort, film m.v. med motiver fra den gamle Vojens Kommune.
• Lydbånd, videobånd, smalfilm m.m. med lokalhistoriske optagelser.


Afleveringsbetingelser
Det mest almindelige er, at originalt arkivmateriale indleveres til Arkivet som gave.
Hvis du ikke vil af med dine papirer og billeder m.v., kan du udlåne dem til Arkivet, som derefter sørger for kopiering.
Foreninger kan deponere deres arkivmateriale i Arkivet.
Hvad sker der med det indleverede materiale?
Det materiale, der afleveres på Arkivet vil blive opbevaret, ordnet og registreret, så det kan benyttes af alle interesserede på Arkivets læsesal, ligesom visse ting vil blive gjort tilgængeligt i form af udstillinger og publikationer. Dog under hensyn til Arkivlovens bestemmelser om tilgængelighed.
Den der afleverer/deponerer/låner materiale til det lokalhistoriske arkiv, kan klausulere indleveringen efter aftale med arkivlederen. Et sådant ønske om indskrænket adgang til at benytte afleveret arkivmateriale vil ubetinget blive respekteret. I det klausulerede tidsrum, f.eks. 30, 50 eller 75 år, får ingen ud over afleverer selv og Arkivets tavshedspligtige personale adgang hertil.

Indlevering af materialer
Benyt arkivets ”Kontakt til arkivet”, telefonnummer eller kig forbi i åbningstiden.