Priser for kommercielt anvendelse 

Takstbladene er gældende fra 1. januar 2020

Bemærkninger:

Ved offentliggørelse skal fotografens navn altid anføres, og arkivet skal angives som kilde.

Betalingen gælder kun for brug af fotografiet til det oplyste formål.
Ved bestilling skal det angives, hvad fotografiet skal bruges til.

De nævnte priser omfatter ikke den eventuelle betaling, fotografen er berettiget til ifølge ophavsretsloven. Arkivet meddeler ved levering af billedet, om der eventuelt er tilknyttet ophavsretlige betingelser til billedet. 

Læs mere: Vejledende...

Priser for privat anvendelse 

Takstbladene er gældende fra 1. januar 2020

Bemærkninger:

Ved offentliggørelse skal fotografens navn altid anføres, og arkivet skal angives som kilde.

Betalingen gælder kun for brug af fotografiet til det oplyste formål.
Ved bestilling skal det angives, hvad fotografiet skal bruges til.

De nævnte priser omfatter ikke den eventuelle betaling, fotografen er berettiget til ifølge ophavsretsloven. Arkivet meddeler ved levering af billedet, om der eventuelt er tilknyttet ophavsretlige betingelser til billedet. 

Læs mere: Vejledende...