Aage Gram var uddannet lærer og kom til Vojens Borger- og Realskole i 1955. Han var meget interesseret i og vidste meget om Vojens -egnens historie. På skolen, der ændrede navn til Povlsbjegskolen, indrettede han ”Mini-Mus” i kælderen, hvor han samlede materialer, billeder m.m. om skolens historie. Han var i mange år formand for Vojens Turistforening og samlede her lokalhistorisk materiale om Vojens-egnen i kælderen på ”De Gamles Hjem”. I 1985 var han med til at stifte Lokalhistorisk Forening for Vojens Kommune, hvor grundstammen til det lokalhistoriske arkiv blev turistforeningens indsamlede materiale, der omhandlede lokalhistoriske emner.
Aage Gram har efterladt sig flere artikler og bogudgivelser, og på arkivet har vi fået afleveret hans oplæg til Vojens-historier, så hans tanker og viden kan bevares for eftertiden.

Om Vojens-historierne skriver Aage Gram:
Historierne er ment som glimt af hændelser, der i tidens løb er foregået i og omkring byen, og om personer, som har været her, og som på forskellig måde har skrevet sig ind i lokalhistorien. Det er ikke meningen, at de nødvendigvis skal følge en kronologisk orden. Der vil komme større eller mindre spring undervejs. Det må heller ikke forventes, at fortællingerne er den historiske sandhed, hvis en sådan overhovedet findes.
Velkommen til at ”lytte med” på mine fortællinger.
Aage Gram...
Aage Gram b1748 MediumI 2008 bragte JydskeVestkysten en række af hans artikler bl.a. følgende historier: 

 • Historien om Vojens-gård
 • Bjergene på heden
 • En cowboy kom forbi
 • Peter, Hans og August - tre gange Lagoni
 • Vojens havde plads til tre møller
 • Med æ Kleinbahn mellem Vojens og Gram

35 artikler i alt samt følgende ekstra -tekster:

 • Om Vojens Mølle
 • Om Bi-lund
 • Om høvdingehallen
 • Om Hærvejen
 • En minitur gennem Vojens

 

Læs historierne hos vojensbilleder.dk her. http://www.vojensbilleder.dk/tekst_aage_gram.htm Siden er en ekstern side, som du videresendes til.