Den 18.01.2016 /Jes A. Ratzer -  opdateret oktober 2020/JS

28.10.2020

 

A

   
 

ABKÆR

   

1988

Et moderne eventyr af tørvejord i Abkær Mose

1940-1973

Elva Hansen, Vojens

2018

L .Bruuns Vej i Abkær

1900-2018

Hans Muurmann

 

ALS

   

1991

Matrosopstanden i Kiel 1918 og den tyske republiks fødsel

1918

Hans Wind Ladegård

 

B

   
 

BÆK

   

1991

Skrædderen i Bæk og hans søn

 

Solvej Kjær Olesen og Elva Hansen

1999

Julefred 1916

1916

Karl Schmidt, Bæk

2004

Alle mine drenge ”Faldne elever fra Bæk”

1914-1948

Birgitte Mouritsen og Bent Jensen

2005

Vilkår, tilstande og personer i en gammel kommune

1860-2003

Maja Christensen, Bækskov og  Aabenraa

2012

Bæk Mejeri

1912 -

Tim Skovrup, Sommersted

2012

Karl Skrøders Vej

-

Kresten Gram, Nustrup

2012

Vognmandsforretningen Helga M. & Jens F. Paulsen

1913-2012

Helga Margrethe Paulsen, Klejnbjerg, Bæk

 

C

   
 

CHRISTIANSDAL

   

1999

Industriens vugge stod ved Haderslev

1771-1907

A. B. Keck, Haderslev

2008

Jordskælv ved Kristiansdal Aar 1800

1800

”Jydske Tidende”

 

D

   
 

DIVERSE

   

1886/87

Kaffegilder

1925

Grethe L. Grønbech

1886/87

2.Verdenskrig: Ti år i krig og fangeskab 1945

1945

Karl Budach, Øster Lindet

1990

Folkeafstemningen den 10. februar 1920

1920

Lorens H. Hansen

1998

Anordning for Dannebrogsmændene

1809

Laurids Lund, Over Jerstal

2005

2.Verdenskrig: Fra Underjordisk Humor 1945

1945

Arkivet

2009

Sønderjyske Sagn og gamle Fortællinger

1898

Hans Rasmussen

2016

Et Minde. To breve

-

Fra arkivets samlinger

 

G

   
 

GABØL

   

1886/87

Molbohistorier fra Gabøl

1902

Nørregaard, Gabøl

1989

Løst og fast om Gabøl i ”gamle dage”

1937 >

Elva Hansen, Vojens

2007

Nogle optegnelse der huskes før alt går i glemmebogen

1923 >

Marie Bothilde Lund, Gabøl

2009

Rosendalsvej i Gabøl

-

Chresten Pedersen, Gabøl

2017

Noget af et Levnedsløb

1887-1961

Jørgen Georg Gram, Gabøl

 

H

   
 

HADERSLEV

   

2013

Morgenposten og Natbarberen

1976

Palle Bruus Jensen

 

HAMMELEV

   

1988

Bidrag til skolevæsenets historie i Hammelev sogn

1716-1926

A. B. Keck, Haderslev

1989

Huset i ”hullet” i Hammelev

1890-1975

H. P. Jensen, Hammelev

1990

”Eders Konge kalder Eder”

1848-1920

Kim Sundbøll

1990

”At sætte sit liv ind” Om Mikael Steffensen

1918

Kim Sundbøll.

1995

Hammelevgruppen 50 år efter

1940-1945

H. P. Jensen

1995

Vores bror var medlem af Hammelevgruppen

1940-1945

Tinne Pedersen og Aage Jensen

1997

Kunstværk på Hammelev kirkegård

1918

H. P. Jensen, Hammelev

1997

Landsbyminder fra Hammelev

1920-1930

Hans A. Kallenbach, Maugstrup

1998

Genforenings- og Befrielsesstenen i Hammelev

1945

Laurids Lund, Over Jerstal

1999

Skolegang for 100 år siden

1890-1898

Andreas Michaelsen, Thyreshul

2000

Jamen, hvorfor lige akkurat Vojens? (Klokkemuseum)

1970-1998

Bent Gammeltoft-Hansen

2001

Barn i Hammelev

1920-1940

H. P. Jensen, Hammelev

2003

Fra destruktion til kunst

1890-1997

Aage Søndergaard, Vojens

2003

Okkergraven fra Hammelev–Danmarks ældste gravfund

> 10.000 år

Hans Chr. H. Andersen, Haderslev

2004

Hammelev Kirke

1100 >

Erik, Roesgaard., Hammelev

2004

Hammelev Kirke

1100 >

Svend Sejstrup, Hammelev

2006

Michael L. Kudsks Erindringer

1897-1934

Michael L. Kudsk, Lindedal.

2008

Erik Eriksens Vej i Hammelev

-

Agnes Svendsen, Vojens

2011

Om Knud Nissen Møller, Jernhyt

1926-2011

Johannes Jespersen, Hammelev

2015

Navneliste over faldne i Hammelev Sogn 1. Verdenskrig

1914-1918

Jes A. Ratzer, Vojens

2017

Barndomsminder 1945

1945

Johs. Jesperesn, Else Margrethe Hansen og Aage Kjær

2018

Galgebakken i Hammelev

2017

Katrine Moberg Riis

 

HOVSLUND

   

2005

Hovslund-stenen

1864-1951

Senius Tiedemann, Hovslund

 

HØGELUND

   

2001

Generationsskifte på gård i Høgelund i 1797 og 1833

1797-1833

Gertrud og L. Lund, Over Jerstal

2002

Tiden omkring 2.Verdenskrig i Ladegaard og Høgelund

1938-1945

Johannes Jespersen, Hammelev

2005

Når tanker går tilbage til Høgelund

1872-1975

Jes A. Ratzer, Vojens

2014

Smedemester Carl Keck, Høgelund

1901 >

Jes A. Ratzer, Vojens

 

I

   
 

IMMERVAD

   

1993

Immervad Bro og dens bygmestre

1731-1952

Erik Christensen, Vojens

 

J

   
 

JEGERUP

   

1988

Planteforeningen for Jegerup Sogn

-

Kaj Sandholdt, Jegerup

2003

Jegerup Kirke

1100 >

Ole Nedergaard, Jegerup

 

JERNHYT

   

1985/86

Historien om en holdeplads. ”Fra skur til ventehal”

1924

L. H. Hansen, Kastvrå

2011

Trekanten på Jernhytvej

1790

Laurids Lund, Over Jerstal

 

JOMFRULED

   

1992

Jomfruled Kro 1863-1905

1863-1905

L. H. Hansen

 

K

   
 

KASTVRÅ

   

1986/87

En bondedreng fra Kastvraa

1830

L. H. Hansen, Kastvrå

1997

Kastvraa Grande

1845-1920

H. Gørding Fræhr, Sommersted

 

KOLSNAP

   

2018

Kolsnap i 1800 tallet - familier og gårde, 1. del

1800 -

Preben Lindegaard

2019

Kolsnap i 1800 tallet - familier og gårde, 2. del

1800 -

Preben Lindegaard

2020

Kolsnap i 1800 tallet – familier og gårde, 3. del

1800 -

Preben Lindegaard

 

L

   
 

LADEGÅRD

   

1996

Martine Madsens Erindringer. (Ladegård skole) 1.del

1920 >

Martine Madsen, Ladegård

2009

Martine Madsens Erindringer. (Ladegård skole) 2.del

1920 >

Martine Madsen, Ladegård

2010

Martine Madsens Erindringer. (Ladegård skole) 3.del.

1920-1963

Martine Madsen, Ladegård

2011

Mads F. Madsens barndoms- og ungdomserindringer 1.del.

1920 -

Mads Frederik Madsen

2013

Mads F. Madsens barndoms- og ungdomserindringer 2.del.

1920 -

Mads Frederik Madsen

2013

P. Greisens Vej

2013

Johannes Jespersen, Hammelev

2018

Gl. Ladegaard Skolekreds i 1930 érne

1920 -

Johannes Jespersen, Hammelev

2020

Gl. Ladegaard – om skolegangen i den tyske skole

1911

Mikkel Lund

2020

Erindringer fra tiden 1939 – 1946, 1. del

1939-1946

Mads Fredrik Madsen

 

LILHOLT

   

1994

Den gamle spillemand fortæller

1884-1918

Anker Nørgaard

 

LUNDSBÆK

   

2000

At gøre rent var at ligge på knæ på gulvet og skrubbe

Ca.1900

Anna Marie Bohsen, Lundsbæk

 

M

   
 

MAUGSTRUP

   

1996

25 års købmandskab i Maugstrup

1937-1962

Peter Petersen, Haderslev

1998

Maugstrup sogn og kirke

1200 >

Hans Albin Kallenbach, Maugstrup

 

MØLBY

   

1988

Mølby og omegns ringriderforening

1988

Ernst Svennesen, Sommersted

 

N

   
 

NEDER JERSTAL

   

1988

Modtag – O elskede veninde. Poesibog

1893

Solvej Kjær Olesen, Vojens

 

NEDER JERNHYT

   

1990

Skolegang i tiden op til Genforeningen

< 1920

Marius Schneider, Vojens

 

NEDER LERTE

   

1989

Skolen i Neder Lerte

1831-1926

Elva Hansen, Vojens

 

NUSTRUP

   

1986/87

Det gamle hus fra Nustrup

1950-1960

Svend F. Thrysøe

1988

Kurveboldsporten i Nustrup, side 42

1912

Svend F. Thrysøe

1991

Nationale bølger og Nustrups kaptajn Karlsen

1916-1945

Annette Østergaard Schultz

1994

35 år i skole

1950-1986

Erik Aarestrup, Nustrup

1996

Nustrup Kirke – ”Domkirken” i Vojens Kommune

1000 >

Ove Lund, Nustrup

1997

Afstemningsflag

1919

Iver Nielsen, Skrydstrup

2001

General Frederik Rubeck Henrik Bülow ”Sejrherren”

1791-1851

Agnes Svendsen, Vojens

2013

Nustrup Sogns Forsamlingsgård gennem 100 år

2013

Kresten Gram, Kolsnap

2014

Barndomsminder under 1. Verdenskrig

1914-1920

Dagny Houborg, Nustrup

2014

Navneliste over faldne i Nustrup Sogn i 1. Verdenskrig

1914-1918

Birgitte Mouritsen og Jes A. Ratzer, Vojens

2020

Selskabelig Forening for Nustrup Sogn

1968

Avisartikel af Jørgen Lund

 

O

   
 

OKSENVAD

   

2001

Oksenvad Kirke

1200

Jørgen Jensen

 

OVER JERSTAL

   

1989

Sol og drivende skyer, fra Over Jerstal

1884-1932

Mette Jensen

1992

Erindringer fra Over Jerstal

1900-1920

Diederikke H. Jespersen

1994

Bomben i Over Jerstal

1944

Joh. Midtgaard/A. Quistgaard

1995

Som jeg oplevede dagene omkring befrielsen

1945

Laurids Lund, Over Jerstal

1999

Forskjønnelse af Over Jerstal

1907-1970

Laurids Lund, Over Jerstal

2003

Over Jerstal Bagerforretning

1892-2002

Laurids Lund, Over Jerstal

2004

De gav aldrig op. RAF mindestenene i Over J. og Ustrup

1940-1945

Bent Jensen, Vojens

2005

Jørgen Teilmann 12.05.1909–10.03.1945

1909-1945

K.H. Køster

2007

Kaptajnsvej

-

Laurids Lund, Over Jerstal

2007

Æresmedlem Laurids Lund

2007

Preben Nørup, Vojens

2009

Niels Kloster fortæller et eventyr for voksne (Vognmand)

1901-1963

Niels Kloster, Haderslev

2010

Skaus Vej i Over Jerstal

-

Laurids Lund, Over Jerstal

2010

Over Jerstal Købmandshandel

1883-2006

Laurids Lund, Over Jerstal

2016

Over Jerstal Skole

1960-1998

Gunnar Aarup Kristensen, Haderslev

2016

Den påtænkte Bypark i Over Jerstal

-

Fra Dannevirke, Modersmålet

2017

Erindringer fra 2. Verdenskrig

2013

Viggo Witt

2018

Da togene standsede i Over Jerstal

1961

Ole Edvard Mogensen

2019

Over Jerstal under besættelsen 1940-1945

1940-1945

Brev fra jernbanemand i Over Jerstal

2019

Mange familier i Over Jerstal husvilde efter bombenedslaget

1944

Artikel fra Dannevirke 25.juli 1944

 

OVER LERTE

   

1991

Over Lerte Kirke 1892-1992

1892-1992

L. H. Hansen

 

R

   
 

REVSØ

   

2001

Minder fra Refsø i 1931

1931

Gunnar Nielsen, Hokkerup

 

S

   
 

SIMMERSTED

   

1994

Simmerstedholm

1810-1948

Knud Schultz

1995

Skoledage i 1930erne

1930-1940

Knud Schultz

1996

Skoler i Simmersted

1812-1970

Knud Schultz

 

SKRYDSTRUP

   

1986/87

Et bryllup og dets følger

1685

M. N. Nielsen, Vedsted

1989

Skrydstrup og Omegns Brugsforening

1939-1988

Chresten Madsen, Skrydstrup

1990

En familieskæbne fra udlændighedstiden

1855-1870

Solvej Kjær Olesen, Vojens

1993

Et sogns skæbne 1. del

1942-1944

Annette Schultz

1993

Og krigen kom

1944

Asmus Schmidt, Kastvrå

1993

Landsbyrapport

1946

Cai Mygind, Brønshøj

1994

Et sogns skæbne 2. del

1944-1947

Asmus Schmidt, Kastvrå

1994

Naboerne

1920-1939

Peter Seeberg

1995

Vort sogn! Tilflyttere (nybygger) 1948

1948

Iver Nielsen, Skrydstrup

1996

Skrydstrup fundet. Skrydstrup pigen

1935

Walter Schuldt

1997

Hovedrengøring

1930-1939

Peter Seeberg, Brønshøj

1998

Flystyrt

1942

Iver Nielsen, Skrydstrup

2000

Skrydstrup Kirke – Hvor årtusinder ”usynligt” mødes!

1200 >

Kaj Ross-Hansen

2006

Flygtningelejr Skrydstrup II 1945/1946

1945-1946

Ingrid Will-Voss, Tyskland

2008

To Bryllupper 1. del

1685-1686

M.H. Nielsen

2009

To Bryllupper 2. del

1685-1686

M.H. Nielsen

2009

Borgvold

1350-1375

Chresten Madsen, Skrydstrup

2011

Niels Juhlers Toft i Skrydstrup

1872-

Iver Nielsen, Skrydstrup

2011

Beretning om Skrydstrup Skole fra 1920-1947

1920-1947

Kathrine Schultz, I. Hansen, Harald Iversen

2011

9. april 1940 Skrydstrup Skole

1940

Aboline Gram

2012

Afsløring af mindesten for fire frihedskæmpere

2012

Hans Jacob Hansen

2013

Uddrag af: Skrydstrup Kirke, Menighed og Præster

1943-1945

H. Hejselbjerg Paulsen, Skrydstrup

2014

Propelvinge ved Skrydstrup/Uldal

1943

Christian Ludvigsen, Vojens

2014

Hans Gram: Hilsen fra din Hans i Rusland

1885-1947

Agnes Svendsen, Vojens

2015

Hans Gram, Skrydstrupmark

1914-1918

Jens Peter Gram, Nustrup

2016

Gerlof Juhlers Vej

-

Agnes Svendsen, Vojens

2016

Faldne i Skrydstrup sogn i 1. verdenskrig

1914-1918

Jes A. Ratzer

2017

Bunkers i 2. Verdenskrig i Skrydstrup og Vojens

1940-1945

Leif Petersen, Haderslev

2017

Erindringer fra 1. Verdenskrig 1914-18, del 1 af 2

1914-1918

Jørgen C. Petersen, Uldal,Skrydstrup

2018

Erindringer fra 1. Verdenskrig 1914-18, del 2

1914-1918

Jørgen C. Petersen, Uldal, Skrydstrup

2018

Dammen/Gadekæret og Skrydstrup Forsamlingsgård

1930-1960

Jens Simonsen 

2020

Fra mødet på Folkehjem i Aabenraa 1918

1918

Marius Schildt, Aabenraa

 

SKOVBY

   

1988

Den vrede kæmpes fingeraftryk

1100

Elva Hansen, Vojens

1994

Et gårdbytte i drukkenskab

1710

Erik Christensen, Vojens

1998

Pengeudlån i Skovby i 1800-tallet

1800’erne

Erik Christensen, Vojens

2004

Huset på Skovby Mose

1886-1989

Karin Ryborg, Vojens

2015

Kyhls Vej, Skovby

2015

Agnes Svendsen, Vojens

 

SOMMERSTED

   

1992

Sommersted – festen 21. februar 1843

1843

Villy B. Staub

1994

Taget på sengen

1849

L. H. Hansen

1996

Sommersted Lokalhistoriske Forening

1995

Villy B. Staub, Sommersted

1998

Sommersted i 1998

1998

Valborg Christoffersen

1999

40 år som landpostbud

1952-1992

Ejvind Christoffersen

1999

Billeder fra Lokalh. Arkiv for Tønder K. (Degn Petersen)

1912-1934

Valborg Christoffersen

2000

Sommersted Latinskole

1687-1750

Erik Christensen, Vojens

2000

”Hver By har sin Heks, og hvert Sogn sine Trolde

1863-1955

Jens Jacobgaard, Sommersted

2002

Sommersted Kirke

1200>

Peter Kiel Nielsen

2002

Interview med frihed(s)kæmper

1943-1945

Laurids Kjærgaard

2002

Det gamle Træ ved Præstegården i Sommersted

1921-1923

Laurids Lauridsen

2005

Stationsbyen, Sommersted

1857-1995

Jette C. Fenger, Sommersted

2006

Den store mystiske gravsten!

1696 >

Tim Skovrup, Sommersted

2010

Skudsmaalsbog

1866-1878

Agnes Svendsen, Vojens

 

STYDING

   

1986/87

Styding Savværk

1930 >

Elva Hansen, Vojens

1989

Sandheden eller skrøne om en henrettelse

1850-1896

Lizzie Knoop

1993

Den gamle gård ved Styding Savværk

1709 >

Michael Uldall

2000

Styding Andelsmejeri 1892–1932

1892-1932

Andreas Michaelsen, Tyreshul

2000

Styding Andelsmejeri frem til 1968

< 1968

Michael Uldal

2004

Andreas Michaelsen Styding, dagbog–Beretning (1956)

1881-1956

Andreas Michaelsen, Tyreshul.

2005

Interview med Helga, Sophie og Nis Skau. (1984).

1897-1920

Andreas Michaelsen, Tyreshul.

2010

Patrioten Mikael Steffensen fra Styding

1914-1917

Michael Uldall

2014

Kong Frederik VII & Gemalindes besøg i det Sønderjyske

1858

Jes A. Ratzer, Vojens

 

T

   
 

THYRASHUL

   

1995

Flugten til Danmark

1917

Hans Thomsen, Tyreshul

 

TØRNING

   

1985/86

Lokalhistorisk Forenings fremtidige lokaler

1985

Kurt Jespersen, Vojens

1985/86

Loftsmalerierne på Tørning Mølle

1730-1750

H. E. Høyer, Hammelev

1985/86

Det gik alligevel ”Eventyr” om Tørning Mølle

1485 >

H. E. Høyer, Hammelev

1986/87

En stævning og dens følger

1421

Helge Wiingaard, Haderslev

2001

Tørning Mølles Aftægtshus ligger paa Gram Herreds Tings

1840-1920

”Dannevirke”

2002

Til Hov på Tørning

1492-1941

Michael Uldall

2004

Egepælen

1150

Leif O. Nørgaard, Vojens

2015

Erindringer: Margrethe Schmidt, født Lykke (kaldet Grethe)

1880-2013

Johannes Jespersen

 

U

   
 

USTRUP

   

2000

Uhæderlighed i ”gamle dage”

1698

”Gram Herreds Ting”

2017

M. Nissens Vej,Ustrup

-

Agnes Svendsen

 

V/W

   
 

VEDSTED

   

1986/87

Hytten i gravhøjen

1850

Artikel: ”Modersmålet”

1994

Den dramatiske aften og nat på Kongens fødselsdag i 1944

1944

P. E. Mogensen

1996

Hans Børlum. Manden fra gravhøjen

1832-1861

Laurids Lund, Over Jerstal

1997

Landbohjem

1906-1944

Laurids Lund, Over Jerstal

1998

En sønderjydes erindringer (1.Verdenskrig)

1914-1918

Lorens Kræmer

1999

Et ”Fadervors” Velsignelse

1838

Anne Mortensen

1999

Vedsted sogn og kirke

1100 >

Carsten Vigsø

2000

Vedsted Landbohjem 1950

1950

Laurids Lund, Over Jerstal

2005

Vedsted Mølle 100 års jubilæum

1905-2005

Lokalavisen, Vojens

2006

Vedsted Sogns Kirkehistorie 1. del

1898-1919

Solvej Kjær Olesen, Vojens

2007

Vedsted Sogns Kirkehistorie 2. del

1898-1919

Solvej Kjær Olesen, Vojens

2009

Tilbageblik på Orkanen december 1999

1999

Bent K. Andersen, Over Jerstal

2013

En engel, der kom fra himlen med fredens palmegren

1921

Dorte Gram Møller

2014

Vedsted Landbohjem 1944

1944

Katrina Lauritsen, Vedsted

2014

Hans Jørgen Christian Andersen

1944

Hans Jakob Hansen.

2015

Navneliste over faldne i Vedsted Sogn i 1. Verdenskrig

1914-1918

Jes A. Ratzer, Vojens

2015

Betragtninger over vor Families Indsats gennem fire Generationer i Kampen mellem Tysk og Dansk

1903-1945

Christian Mortensen

2019

Sikringsstilling Nord i Vedsted Sogn, 1. del

1917-1918

Dan Obling

2020

Sikringsstilling Nord i Vedsted Sogn, 2. del

1917-1918

Dan Obling

 

VOJENS

   

1888

På byvandring i Vojens – 1885 med 5. klasse

1885

Kim Sundbøll, Vojens

1990

Genforeningssten i Vojens Kommune

1922

Birgitte Mouritsen og Laurids Lund

1991

De første danskere boede i Vojens Kommune

< 13.000 år

Jørgen Holm

1991

Brødrene Gram fylder 90 år

1901-1991

Kim Sundbøll.

1991

Da Vojens var ung, Julius Nielsens Erindringer

1871-1919

Elva Hansen, Vojens

1991

Et 100 års jubilæum. Wismarlund og Omegns Biavlerfor.

1891

Albert E. Paulsen og Elva Hansen

1992

Sammenlægningen af Vojens–Skrydstrup 1962

1962

Chr. Madsen, Vojens

1993

For 50 år siden

1943

Laurids Lund, Over Jerstal

1994

Skumsprøjt og vagtværn

1944

Arkivet

1995

Arkæologi i Vojens Kommune

< 13.000 år

Orla Madsen, Haderslev

1995

Vojens Kommune. Mindestenene over faldne 1.Verdenskrig

1914 >

Laurids Lund, Over Jerstal.

1995

39 år ved katederet med 4 skolelove og 4 inspektører

1955-1994

Aage Gram, Vojens

1995

Stemningsbilleder fra Vojens

1945

”Dannevirke”

1996

Vojens for 40 år siden og nu

1956

Ove Hyldebrandt, Vojens

1996

Mine livserindringer 1. del

1889-1904

Jes Nielsen Damm

1996

Vojens Bibliotek gennem 75 år 1921–1996

1921-1996

Agnes Svendsen, Vojens

1997

Mine livserindringer 2. del

1904-1942

Jes Nielsen Damm

1997

Luftværnsordning for Vojens

1940

”Luftværnsforeningen”

1997

Fra min skoletid under fremmedherredømmet

1914-1920

Iver K. Bossen, Vojens

1997

Vojens Kirke – Genforeningskirken

1878-1997

Bent Jensen, Vojens

1997

Et samarbejde i kulden. Gram A/S og Lokalhistorisk F.

1997

Erik Christensen, Vojens

1998

Barne- og ungdomsminder fra Vojens

1890 >

Ingeborg Huusmann, Vojens

1998

Samarbejdet i kulde fortsætter

1997

Erik Christensen, Vojens

1998

En bronzealdergravhøj ved Vojensgård

500 f. kr.

Anne Birgitte Sørensen

1999

Amatørernes verden

1966-1999

Leif O. Nørgaard, Vojens

1999

Fra Gram til Megabyte

1985-1999

”Redigerings gruppen”

1999

Gasgeneratoranlæg fra Brødrene Gram A/S

1940

Knud Skov, Vojens

2000

Pip fra stærekassen. Ungdomsskolen

1940-1993

Margit Hagelsø, Vojens

2001

”Alle roser min kaffe”, Købmand Lauridsen

1871-1975

Kirsten Lauridsen”

2001

Brødrene Gram A/S, for 50 år siden

1951

”Dannevirke”

2002

En modstandsgruppe i Vojens under Besættelsen

1940-1945

Bent Jensen, Vojens

2002

P. J. Schmidt 100 år. 1. del

1902-2002

Teddy Gehrke, Vojens

2002

Jørgen Jensen fylder 75 År

1945

”Dannevirke”

2002

L. O. Schmidt 1914-2002

1914-2002

Erik Christensen, Vojens

2003

P. J. Schmidt 100 år. 2. del

1902-2002

Teddy Gehrke, Vojens

2003

En Vojens dreng og hans oplevelser. Chr. ”Krølle” Hansen

1909-1999

Jes A. Ratzer, Vojens

2004

”Kedde” 34 år hos Brdr. Gram. Christian Sørensen

1934-1980

Jes A. Ratzer, Vojens

2004

Spejderbevægelsens start i Vojens

1924

Jens Carl Volt, Vojens

2005

Fra Vojens Andels-Svineslagteri til Danish Crown

1925

Solvej Kjær Olesen, Vojens

2006

En rejse fra Haderslev til Vojens

1951-1960

Sven Bork, Vojens

2006

Min barndom i Vojens 1. del

1920-1940

Kirsten Sørensen, Fanø

2006

Topographie des Herzogthums Schleswig

1837-1906

Jes A. Ratzer, Vojens

2007

Min barndom i Vojens 2. del

1920-1940

Kirsten Sørensen, Fanø

2007

Tandteknikker Petersen

1920-

Joan Petersen, Vojens

2007

Julius Nielsens Vej

-

Agnes Svendsen

2007

Efter skoletid – Erindringer

1950-1960

Birgitte Mouritsen, Vojens

2007

Kommunevåben ”Gl. Vojens – ny Haderslev”

2006

Birgitte Mouritsen, Vojens

2007

Besøg fra England

1942

Preben F. Nørup, Vojens

2007

Sproch, talemåder, mundheld, citater og remser

-

Maja Christensen, Bækskov og Åbenrå

2008

P.N. Lagonis Vej i Vojens

-

Aage Gram, Vojens

2008

Vojens Skole under fremmedherredømmet

1872-1920

Michael Uldall, Bramminge

2008

Starten af Vojens Ishockey Klub

1961

Jens Peder Hansen, Vojens

2008

Herfra min verden går

1936-1960

Lionel Krogh, Viborg

2008

Min barndom i Vojens 3. del

1920-1940

Kirsten Sørensen, Fanø

2008

Oplevelser og erindr. Fra mine barne- & ungdomsår 1. del

1936-1954

Viggo Hansen Witt, Kelstrup

2009

J. H. Schmidts Vej i Vojens

-

Jørgen Witte

2009

Familien Jensen, Vestergade 7, Vojens

1993-1993

Hans-Jørgen Jensen, Fredericia

2009

Boligselskabet af 1943 i Vojens

1956-1974

Erik Christensen, Vojens

2009

Indvielse af Vojens Lokalhistoriske Arkiv

2009

Jens E. Pedersen, Vejle ”SLA”

2009

Oplevelser fra mine ungdomsår 1947 og frem 2. del

1947-1956

Viggo Hansen Witt, Kelstrup

2010

Erindringer fra mit liv – 1. del

1910-

Bent Lehrskov, Christiansfeld

2010

Lillebæltsbroen

1937-1938

Jens Christian Nielsen, Vojens

2010

Vojens kommunale brandværn – 100 års jubilæum

1910-2010

Finn Uldall, Vojens

2010

Da speedway kom til Vojens

1953-1959

Preben Lindegaard, Fyn

2011

Hans Grams Gade i Vojens

-

Erik Christensen, Vojens

2011

Erindringer fra mit liv – 2. del

1910-

Bent Lehrskov, Christiansfeld

2011

En rejse til barndommens land

1880-

Anker Nørgaard, Vojens

2011

Billundgaard fra 1919 til 1950

1919-1950

Jens Chr. Jensen, Aabenraa

2011

Skolemanden med det store hjerte – nekrolog

1928-2011

Sven Møller, Vojens

2012

Aage Grams Vej i Vojens

-

Erik Christensen, Vojens

2012

Erindringer fra mit liv – 3. del

1910-

Bent Lehrskov, Christiansfeld

2012

De drog mod vest…….

1951-1954

Lisbeth Jarlov, København

2012

Mindeord Aage Gram – nekrolog

1933-2012

Preben F. Nørup, Vojens

2012

Haderslebener Kreisblatt – Annonce: Bekanntmachung

1891

Jes A. Ratzer, Vojens

2013

Vojens Ungdomsskole 1946-47

1946-1947

Johannes Jespersen, Hammelev

2013

Christian „Krølle“ Hansen – fodboldtiden

1923-1956

Jes A. Ratzer, Vojens

2013

Om Julius Nielsen – bl.a. -

1940-1950

Aage Gram

2013

Beboerne i det gamle Vojens

1494-1595

Erik Christensen

2013

Brev om 9. april 1940

1940

Sven Stuhr

2013

Den første kro i Vojens by

1865-1903

Jes A. Ratzer, Vojens

2013

Erindringer fra tiden lige efter besættelsen

1945

Viggo Hansen Witt, Kelstrup

2014

Brødrene Grams Interessekontor for medarbejdere

1951-1972

Erik Christensen, Vojens

2014

Gavle: Vestervang

1953

Agnes Svendsen

2014

Arne Burmeister, læge i Vojens

1946-1966

Jane Burmeister, Gjøl

2014

Korsvejen–Rådhuscentret

1860 >

Jes A. Ratzer, Vojens

2014

Ledvogterhus nr.40. Jernhytvej mellem Vojens+ O. Jerstal

1949-1960

Børge Hansen, Jegerup

2014

Navneliste over faldne  i Vojens Sogn i 1. Verdenskrig

1914-1918

Birgitte Mouritsen og Jes A. Ratzer, Vojens

2014

Krigserindringer fra første Verdenskrig

1915-1987

Nis Bruhn Jessen, Vojens

2014

En kongelig historie

1930-1940

Folmer Hildebrandt, Vojens

2015

Optegnelser fra en bevæget tid

1915-1916

Knud Schmidt Petersen, Vojensgård

2015

Dora von Manteuffel – en enkefrue i Vojens

1920-1930

Erik Christensen, Vojens

2015

Bakken gav hvile efter 5 onde år

1945

Avisartikel

2015

Gavle: Dybbølgade

1956-1958

Agnes Svendsen, Vojens

2015

Flyverangreb på Vojens Station, 1945

1945

Sven Stuhr, Vojens

2015

Mølleri gennem 6000 år

2014

Peter Rasmussen, Vojens

2015

Lokomotiver på Vestergade i 1945

1945

Nis Munch Christensen, Dragør

2015

Arkitekt Julius Hallenberg

1920-1964

Helge C. Jacobsen, Haderslev

2015

Mindeord Laurids Lund (24.1.1931-25.3.2015)

2015

Agnes Svendsen, Vojens

2016

Gavle: Søndergde

-

Agnes Svendsen, Vojens

2016

Stationsbyens (næsten) selvforsynende arbejderfamilie

1935-1955

Helge C. Jacobsen, Haderslev

2016

En mølles vandring

-

Helge C. Jacobsen, Haderslev

2016

Tidsmaskinen venter

-

Jakob Kramer Hero, Frederikssund

2016

FC (fjernstyringscentral) Vojens

-

Ole Edvard Mogensen

2016

Sporskifter i Vojens

-

Erik Christensen, Vojens

2016

Vojens Vester Kro – Hotel Pauli

2016

Jes A Ratzer, Vojens

2016

To Schøning brødres vidt forskellige forretninger i Vojens

1907-1954

Jes A. Ratzer, Vojens

2017

Min tid som eleketrikerlærling hos Niels Nielsen, Vojens

2014

Arne Palmhus Hansen

2017

Bunkers fra 2. Verdenskrig i Skrydstrup og Vojens

1940-1945

Leif Petersen, Haderslev

2017

62 år med skrivemaskiner/maskinskrivning, ETB og PC

-

Birgitte Mouritsen, Vojens

2017

Rebslagervej, Vojens

2017

Jes A. Ratzer

2017

Fra Vojens: De lever det halve Liv ved jernbanebommene

1953

Artikel fra Jyllands Posten, 1953

2017

Ravne i Vojens Byvåben

-

Hans Vilhelm Bang, Haderslev

2017

Festsang fra A/S Brdr. Gram´s Udflugt 27. juni 1936

1936

Fra arkivets samlinger

2018

Vojens Skole - 75 års jubilæumstale

1943

Th. Mossing Jensen

2018

Da beatmusikken kom til Vojens

1965

Karen Marie Løhndorf

2019

A/S Kalksandstenfabrikken UNION i 100 år

1919-2019

Jes A. Ratzer

2019

Frau Ukraine til Vojens

2019

Kerstin Petersen

2019

Vojens Mølle

2009

Bernd Johannsen, Dresden

2019

Bagerbud i Vojens

Ca. 1963

Lars Henrik Jacobsen

2019

Vojens landmand i 1930

1930

Erik Christensen

2019

Kriemhild, pansergrav fra 2. verdenskrig

1944-1945

Preben F. Nørup

2019

Betonvej - Vojens

2018

Jes A. Ratzer

2020

Overgårdsvej - Vojens

2020

Jes A. Ratzer og Agnes Svendsen

2020

Første skoledag på Vojens Borger- og Realskole

1957

Lars Henrik Jacobsen

2020

Elise Thomsens Genforeningsbreve

1920

Elise Thomsen, København

2020

Genforeningen i Vojens- området

1920

Avis, særudgave 1930

2020

Vojens- området maj-juni 1945

1945

Arkivmedarbejdere

 

VRAA

   

1999

Jørgen Andresen, 85 år

1949

Arkivlederen - avisartikel fra 1949

Den 18.01.2016 /Jes A. Ratzer -  opdateret oktober 2020/JS