egnenomkringvojens

I 1977 udkom bogen ”Egnen omkring Vojens - en sønderjysk kommunes historie i tiden indtil 1964” skrevet af studielektor dr. phil. H.V. Gregersen.
Den 11. maj 1977 var det 75 år siden, P.J. Schmidt åbnede sin butik i Vojens. Det ønskede direktør Ludv. O. Schmidt at markere ved at sikre, at Vojens og egnen fik sin egen historiske beskrivelse, og han håbede, at bogen ville interessere mange og måske give stødet til, at andre ville arbejde videre med egnens historiske fortid.
Forfatteren har i sit forord til bogen givet sin forklaring på et spørgsmål, han ofte har fået stillet: Hvad skal vi egentlig med historien? Han skriver, at historien, forstået som viden om fortiden er et helt naturligt behov, der, hvis det bliver tilgodeset på behørig vis, er med til at give menneskelivet større indhold og mere fylde. Ved at sætte sig ind i sin egen fortid, vil blikket blive åbnet for så meget, som eller forblev upåagtet, og man vil uvilkårligt føle sig i nøjere samklang med det sted, hvor man har fundet sit hjem. Alt det, der omgiver ens dagligdag, vil forekomme langt rigere og frodigere, end man havde anet. Han skriver videre, at skildringen af Vojens-egnens historie ikke kan medtage alle lokalhistoriske detaljer, men at han søger at fortælle væsentlige dele af Sønderjyllands-historien på grundlag af det historiske stof, der er knyttet til egnen.
Det er kun udviklingen frem til 1864, der bliver behandlet, men han håber, at andre senere vil tage fat på at beskrive tiden efter 1964.
Med bogen ”Vojens viser vejen” må vi sige at det, han håbede, er sket.

Bogen, der koster 100 kr. pr. stk., kan købes på Lokalhistorisk Arkiv for Vojens-området, hvor der er åbent hver tirsdag 19.00-21.00 og torsdag 14.00-16.00