dvdDVD - Motiverne er en serie billeder på 246 stk. - postkort fra alle hjørner af Vojens by, - Vojensgård og Billundgård. Endvidere 24 stk. mærkater – nødpenge – receptkuverter. Motiverne giver en god illustration af den udvikling, som er sket i byen gennem de første 120 år af byens historie.
Pris ved køb på arkivet er 130 kr. - ved forsendelse er prisen 130 kr. + porto.