img466 Small

Steffen Kristian Steffensen er født den 30. september 1897 som søn af gårdmand Bertel Steffensen og hustru Jensine Marie Christensen i Ulfborg. I 1918-19 var han elev på Danmarks eneste vinterlærerseminarium i Staby. Han havde den sidste tid været skolens eneste elev, så i 1920 blev seminariet nedlagt.

Den 13. september 1923 blev han ansat som enelærer ved Ålkær skole, Nustrup sogn, frem til 1953, hvor skolerne i Nustrup sogn blev samlet i Fællesskolen for Nustrup sogn. Steffensen fulgte med til den nye skole og fortsatte her som overlærer, til han gik på pension i 1965. Han døde i Nustrup den 15. december 1976 og er begravet på Nustrup kirkegård sammen med sin hustru Marie født Pedersen og deres søn Jørgen, der døde i 1944, 11½ år gammel.

I bogen ”Nustrup sogn” skriver han bl.a. i forordet fra april 1971:
Som grundlag for nærværende beretning om Nustrup sogn er for det første anvendt den sidste udgave af ”Trap: Danmark” og 13. hæfte af Poul Nedergårds : ”En dansk præste- og sognehistorie” , - men især lærer L.P. Nørgårds lille bog ”Fra Nustrup sogn (1902)”.
Desuden retter han en tak til de, der har støttet ham økonomisk og med oplysninger. Han er af den mening, at hans personlige kendskab har været en stor hjælp nu, hvor han har været i sognet i næsten 50 år.
Foruden ovennævnte bog har Steffen Steffensen bl.a. udsendt en snes jyske digtsamlinger.

Bogen kan købes på Lokalhistorisk Arkiv for Vojens-området for 100 kr. pr. stk.
Arkivet har åbent hver tirsdag 19 - 21 og torsdag 14 - 16.