Hvad indsamler Arkivet?

Lokalhistorisk Arkiv for Vojens-området modtager gerne, hvad privat personer og foreninger har af historiske materialer. Det kan være protokoller, dokumenter, fotografier, tegnilger, lydbånd, film eller lign.

Hvad er Arkivet interesseret i?

  • Personlige dokumenter, der beskriver en person og dennes liv, f.eks. svendebreve, fødsels- og dåbsattester, anbefalinger, breve.
  • Regnskabsbøger, forhandlingsprotokoller m.m. fra handels-, håndværks- og industrivirksomheder.
  • Materialer om stiftelser, legater, hjælpeorganisationer og andre private foreninger.
  • Materialer fra foreninger – politiske foreninger, interesseforeninger, idrætsforeninger, kulturforeninger m.v.
  • Skøder, forsikringer, bygningstegninger, byggesager, kort m.v.
  • Billeder, postkort, film m.v. med motiver fra den gamle Vojens Kommune.
  • Lydbånd med lokalhistoriske optagelser.

Afleveringsbetingelser

Det mest almindelige er, at originalt arkivmateriale indleveres til Arkivet som gave.

Hvis du ikke vil af med dine papirer og billeder m.v., kan du udlåne dem til Arkivet, som derefter sørger for kopiering.

Foreninger kan deponere deres arkivmateriale i Arkivet.

Hvad sker der med det indleverede materiale?

Det materiale, der afleveres på Arkivet vil blive opbevaret, ordnet og registreret, så det kan benyttes af alle interesserede på Arkivets læsesal, ligesom visse ting vil blive gjort tilgængeligt i form af udstillinger og publikationer. Dog under hensyn til Arkivlovens bestemmelser om tilgængelighed.

Den der afleverer/deponerer/låner materiale til det lokalhistoriske arkiv, kan klausulere indleveringen efter aftale med arkivlederen. Et sådant ønske om indskrænket adgang til at benytte afleveret arkivmateriale vil ubetinget blive respekteret. I det klausulerede tidsrum, f.eks. 30, 50 eller 75 år, får ingen ud over afleverer selv og Arkivets tavshedspligtige personale adgang hertil.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *